Eiendom Belegging

Vluytjeskraal – Noord Boerdery en Ontwikkeling Beperk

Vluytjeskraal Noord Boerdery en Ontwikkeling Beperk beplan die ontwikkeling van
erwe op die eiendom geleë te Gedeelte 14 en Restant van Gedeelte 3 van die Plaas
Vluytjeskraal 149
in die Afdeling Hopetown, Noord-Kaap Provinsie, saam 284,9645 hektaar groot
(“die Plaas”).Regte op grond in die voorgenome ontwikkelings sal by wyse van ‘n
Aandeleblokskema vestig. Erkenning van Eiendom sal deur ‘n skuldbrief bewys
word wat die houer geregtig maak op die verkryging van ‘n aandeelblok in die
voorgenome aandeelblokskema. Die aansoek van die bedryf van aandeleblokskema’s
op die plaas moet goedgekeur word deur die toepaslike owerhede alvorens
‘n aandeleblokskema bedryf kan word.Die skuldbrief kan REGS op kortpad skakel
(skuldbrief)gesien word.
BTW op genoemde bedrae is uitgesluit en is eers betaalbaar by die registrasie van
die aandeleblokskema
Oordragkostes van 0.5 % is ook betaalbaar by die oordrag van aandelesertifikate
op die besprekingskoste van eiendom met registrasie 
Drie ontwikkelings word ter aanvang beoog, wat elkeen in fases gedoen sal word.
_____________________________________________________________ 

   Klein dorpie erwe   

RIVIER-ONTWIKKELING-Dorpie-nov 14

Geleë op die oewer van die Oranjerivier
met ‘n oop front vir publieke toegang
Ook geskik vir vakansieverblyf.
Beplanning van die Dorpie is gedoen deur
die stadsbeplanner Johan Lubbe van MVD Kalahari.
Residensiële erfgroottes wissel vanaf 478vkm – 700 + vkm 
Erf pryse vanaf R140,000

Gaan HIER na Blok D erwe

 

 

______________________________________________________________________________

Oewererwe

Gelee op die oewer van die Oranjerivier. Jou eie rivierfront

Erwe wissel vanaf 800vk/m tot oor die 2000 vk/m met besprekingspryse vanaf R480,000

21 Okt rivierfront erwe

 
Geleë direk aan die oewer van die Oranjerivier met ‘eie privaat waterfront.
Beplanning van die erwe is gedoen deur
die stadsbeplanner Johan Lubbe van MVD Kalahari.
 
Gaan HIER na O-Blok rivierfront erwe
_________________________________________________________________________________

 Bekende Koppie Voetspoorerwe

KOPPIE ONTWIKKELING 004

Erwe het geen spesifieke groote. Dit is so uitgelê dat die buurman jou nie kan steur nie. Al die erwe is teen die helling wat ‘n fantastiese uitsig bied. Gevestigde kleinwild kom voor.Beplanning van die erwe is gedoen deurdie stadsbeplanner Johan Lubbe van MVD Kalahari.

Navrae kan gerig word na admin@vkn.co.za

 

Sien ook die profesionele inpakstudie, bouregulasies en skuldbrief –  Kortpad skakels regs